Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for rolling desk chairs as commonly found in an office space.

9 Vragen Bekijk alle

Why do my wheels keep falling off

My Neue office chair wheels keep falling out. What can I do to fix this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Lost of duct tape and screws?? Seriously why do people ask these type of questions.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Steven Bebout zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 29

Altijd: 48