Why is my boot not opening

My boot is stuck and can't open with my remote

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe