How to factory reset tv

Remote is not working and tv button are locked how to unlock tv remote / how to factory reset tv

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe