Lens extended but struck

Lens opened but it is struck in open place even if camera is off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe