Left side of freezer solid and rt side semi solid.

2 drawer freezer, left side of both are solid and right side semi frozen. Can't understand.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @kevinlaramee,

What is the model number of the refrigerator?

door

Voeg een opmerking toe