Lg inverter freze me green light freezer 3 no bottom koi kaam nhi kar

Lg inverter freze me green light freezer wala jal rha hai 3 no bottom koi kaam nhi kar rha hai

Google translate:

Green light on in inverter freezer freezer 3 no bottom not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe