How to remove inner spin basket

How to remove spin basket and check spanner nut

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @andrewgoul98846,

What is the model number of the washer?

door

Voeg een opmerking toe