Caterpillar ultimate phone screen broke

My screen broke and need it to be replaced or repaired. Am in Uganda Africa, where can i send it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe