it will not turn the screw the screw under pressure/ t

the driver will not turn a screw under a load but will rotate freely with no load

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe