Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

How to set the volume button code

How to turn up volume asking for a code

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

To turn up the volume, click the middle button while it is playing music. Click until the screen to change volume appears. Scroll the touchpad to adjust the volume.

You say it mentions a code, but please elaborate and describe the 'code screen' in more detail.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

pat beaudoin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 31