no pictures no sound no function

49S325 power light comes on bright then dims down, no pictures no sound no function on power button

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe