When my mobile charging the screen automatic work

Vivo s1 screen problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe