Ga door naar hoofdinhoud

Microsoft's derde generatie Xbox game console, uitgegeven op 22 November 2013.

727 Vragen Bekijk alle

No power when power brick is connected to console

Hi

I have a Xbox one, and the power brick orange light comes on, but when connected to console, power brick turns off..

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

if the power supply shuts off when you connecting it to the xbox probably there is short on xbox logic board on main lane

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ash williams zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 21