power led plinking fast, no picture on screen

model: led65E5800 power led blinking fast after factory reset, no data shown?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe