Ga door naar hoofdinhoud

Microsoft's derde generatie Xbox game console, uitgegeven op 22 November 2013.

727 Vragen Bekijk alle

My xbox will not pull in any disks how do I fix it?

This is what happens when I try to insert a disk. How do I fix it?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

I have brute forces it. I kinda teased it near the end in an in and out motion. I think that the band or the motor is james or are not in the correct position.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sounds like a broken band, you replace whatever part that is broken.

Warning: do NOT replace the whole drive.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

YourAverageIdiot zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 28