Why is my disc reader not working

My xbox won't accept disc or read them

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe