Speedometer not working in xylo

In Mahindra Xylo the speedometer was not functioning.How to rectify the problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe