Using time Auto off why

Using time Auto off why

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @mafas63370,

What is the model number of the phone?

Do you mean that it turns off when you're using it?

door

Voeg een opmerking toe