I am missing a screw in the headphone bracket?

I am missing a screw in the headphone bracket. What size screw do i need? can i get it from a regular hardware store?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe