Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly information for the second-generation iPhone SE that was announced and released in April of 2020.

244 Vragen Bekijk alle

Can I put iPhone SE 2020 battery in iPhone 7?

I recently got iPhone SE 2020 battery. Wondering if I can put it in my iPhone 7.

Thanks

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Unfortunately no, the battery connection in Iphones change every model, so the two would be in incompatible.

the two connections are different, with the SE having a smaller battery connector, while the iphone 7 has a larger connector on its logic board.

Block Image

Block Image

hope this helps! ^_^

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

Thanks for a quick and great answer,

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mayur shelke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 5

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 34

Altijd: 174