Removing front lens element

How do you remove the front lens element/cover screen from the camera so that dust can be cleaned off?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe