Ga door naar hoofdinhoud

Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM

597 Vragen Bekijk alle

About the firewire port

I can't figure out what type of firewire port my laptop has.

Is it a Firewire IEEE 1394 6 Pin Female port?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Your MacBook Pro’s FireWire 800 port is a IEEE 1394 complaint port. Here’s a bit more FireWire 800

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

3 opmerkingen:

So the FW port on my Macbook is a 9pin female port ?

door

@mick9061721 - Yes, but it also supports the older FireWire 400 4- and/or 6-pin connections just at the lower throughput.

door

Ok, got it, thank you!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mick90 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 43