My phone back camera is broken

Back camera i not working not able to take the pictures

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe