Inside tip is broken

My apple pencil tip is broken and the secondary tip(golden tip) inside has a bend and now its not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Same but mine broke off completely

door

Voeg een opmerking toe