How to fix onida TV on wall?

I have supporting materials to fix can u explain how to fix

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @gayathirij52538,

What is the model number of the TV?

door

Voeg een opmerking toe