Hearter not working properly

My induction is not highest it's as mention

It's working only 1300 digits

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Please fix it as soon as possible 🙏

door

@hashimaimi

What is the make and model number of the cook top?

door

Voeg een opmerking toe