When my my phone dropped it may restart automatically

Please help me with this

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe