Why are my Windshield wipers stay in a Vertical position when I turn t

Why are my windshield wipers stuck in the vertical position when I turn off my c 2007 range rover

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe