Vortex z23 cellphone disassembly

Do you guys have a break down for this module of phone?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe