Wifi direct not work

Wifi and bluetooth are not turn on it asks network certificate install.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe