My phone galary app dosnt work and it delat my photo

My phone galary dosnt work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe