Detecting wrong mmHg, that is not working after Fall from my hand

Please help me to fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe