Phone is suddenly off

I was on my phone call . And when i end the call the phone suddenly off and when i switch on the phone

Phone is on the boot screen and not switch on further else.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe