Why is my phone is stuck on Samsung logo? It goes on and off?

It goes on and off but it wont open.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe