Ga door naar hoofdinhoud

The Xbox One S, designed by Microsoft Corporation, was released on August 2016. The Xbox One S is a redesign of the Xbox One.

426 Vragen Bekijk alle

Are they M2, M3 or M4 screws

Block Image

Are they M2, M3 or M4 screws

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

They are M3 screws, the same screws as all 2.5" form factor hard drives.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Phillip zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 29