Ga door naar hoofdinhoud

The Surface Go 3 was released in September 2021. It's a lightweight, portable tablet designed for business professionals and students.

1 Vragen Bekijk alle

Need new BIOS image

Does anybody have a dump of the bios image stored on the XMC flash chip for this model. I need to reflash the chip and do not have access to normal bios updates through USB recovery or through any OS.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Misschien dat je even kunt zoeken op no bootable device?

daar staan een paar oplossingen om te proberen

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jeph jackson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 10

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 104