Red light stuck on

I can’t get the machine to do anything red light

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe