Ga door naar hoofdinhoud

HP FHA-3510 2.4GHz wireless optical mouse. The device also has a HP Part number WE790AA.

6 Vragen Bekijk alle

Not turning on the mouse

Mouse is not turning on and not working red light

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Dead battery, severely corroded battery terminals or its simply broken.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Ensure mouse is properly fitted with charged batteries and the switch is set to "on".

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sandeep kumar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 66