Ga door naar hoofdinhoud

Uitgekomen op 4 november 2017. Model A1865, A1901. Verkrijgbaar als GSM of CDMA / 64 of 256 GB / Zilver of Space Gray. (Uitgesproken als "iPhone 10".)

1204 Vragen Bekijk alle

Stuck in duf mode

Basically i turned my iphone off and it decided to not turn on anymore i plugged it into my pc and saw on itunes its on duf the screen is perma black screen (not broken) i trief to restore it over pc but its stuck in duf mode,it finishes without problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

connect your phone with only the logic board, dock connector and battery ( no screen a flex cables and noo camera plug in to motherboard) to itunes or 3U Tools and do a restore .

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Oliver makan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 23