Why is my EVF showing lla vignette but not on the images?

Why is my EVF (X30) showing a vignette but not on the images?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe