Why after replacing the lamp does it get sound only no video?

tv gets sound only no video even after system reset

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe