Why is my iPhone over freezing when. Recording and calling and when us

Why does my iPhone freeze when am using microphone and camera

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Why does my iPhone 7plus freeze when using microphone and camera

door

Voeg een opmerking toe