beep sound then shuts off

when opening the lc60 haier it starts a beep sound then shuts off after 5 min

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe