Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy smartphone featuring a large display , and large font size.

49 Vragen Bekijk alle

The middle botun is not working

The middle boutom is not work how can i fixid

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

You may need to replace the button located under the "Home" button.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe
Dit antwoord was oorspronkelijk aan een andere vraag gericht.

It could be a broken button located under the "Home" button.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

big Ali zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 8