Why is my hot water dispenser not working

My hot water dispenser doesn’t work ,but on some occasions it lets out little warm water

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @redx7834,

What is the model number of the water dispenser?

door

Voeg een opmerking toe