Power adapter model number is different then my cricuit maker mo numbe

My cricuit maker plug in adapter has a different model number then my cricuit maker could that be the reason it doesn't turn on?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe