remove background image from my phone

How can i change my background image ?it can not change or remove the picture randomly done.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe