Why my battery is charging but the screen not starting

Why my battery is charging but the screen not starting

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Hi @biruktawit49167,

What is the model number of the laptop?

door

Voeg een opmerking toe