Ga door naar hoofdinhoud

The Nintendo DSi is the third iteration in the Nintendo DS line, and made its debut in Japan in late 2008.

262 Vragen Bekijk alle

press the power, the charging lamp will only blink once.

(Charger connected.)

(Charger is not connected.)

It mean should I buy new battery for DSi?

Or is the battery terminal is broken?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

check if there is a battery in the dsi, if there is then the battery could be broken and needs replaced, and if that doesn't fix it then something is wrong with the battery terminal.

basically the dsi needs a battery to turn on and that battery needs to function

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

루만다 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 29