My mic is not working properly

my mic is not working after it fell from my table

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe